สิ้นแล้ว 'หลวงปู่ชลอ' เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 94 ปี

สิ้นแล้ว 'หลวงปู่ชลอ' เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 94 ปี

ลูกศิษย์อาลัย! สิ้น 'หลวงปู่ชลอ' หรือ พระพรหมวชิราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 94 ปี

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมวชิราลังการ หรือ 'หลวงปู่ชลอ' เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ได้มรณภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ หลังมีอาการอาพาธเนื่องจากชราภาพ สิริอายุ 94 ปี พรรษา 74

 

 

พระโสภณวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เปิดเผยว่า จากการที่ พระพรหมวชิราลังการ หรือ 'หลวงปู่ชลอ' เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) มีอาการอาพาธเนื่องจากชราภาพ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้นำตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร

 

แพทย์และพยาบาลได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากท่านชราภาพมากแล้ว ร่างกายอ่อนแอ ประกอบกับมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด จึงได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 20.38 น. สิริอายุ 94 พรรษา 74

 

สิ้นแล้ว \'หลวงปู่ชลอ\' เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 94 ปี

 

 

ประวัติ พระพรหมวชิราลังการ (หลวงปู่ชลอ) มีนามเดิมว่า 'ชลอ เขื่อนเจริญ' เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2472 ที่บ้านหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

ขณะอายุ 14 ปี ได้เข้าบรรพชาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระอธิการสุข สุขสโร วัดบางลี่ เป็นพระอุปัชฌาย์

 

ภายหลังบรรพชาใหม่ในคณะธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ณ วัดสิริจันทนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระศีลวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์

 

ต่อมาได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระศีลวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

การศึกษา

 

 • นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2499 สอบได้ เปรียญธรรม 5 ประโยค

 

เกียรติคุณ

 

 • ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

 

 • พ.ศ. 2496 เป็น เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะภาค 1-2-6 รูปที่ 2
 • พ.ศ. 2508 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
 • พ.ศ. 2518 เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2545 เป็น รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ)
 • พ.ศ. 2549 เป็น เจ้าคณะภาค 4-5-6-7  (ธ)
 • พ.ศ. 2552 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ)
 • พ.ศ. 2555 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2555 เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง

 

สมณศักดิ์

 

 • พ.ศ. 2499 เป็น เปรียญธรรม 5 ประโยค
 • พ.ศ. 2508 เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภัทรสังวรคุณ
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารโสภณ วิมลศีลาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร ยวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมวิจิตร ปสาทกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ ศีลาจารวัตรวิมล โกศลวิหารกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิ์ภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนี ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

สิ้นแล้ว \'หลวงปู่ชลอ\' เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 94 ปี