ดีเดย์ 19 มิ.ย. กทพ.ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านชลบุรี ขาออก เป็น Easy Pass

ดีเดย์ 19 มิ.ย. กทพ.ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านชลบุรี ขาออก เป็น Easy Pass

กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาออก) ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางทั้งหมด 8 ช่องทาง เป็นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด 5 ช่องทาง และเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass / M-Pass) 3 ช่องทาง

 

 

โดย กทพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 6 จากเดิมเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ปรับปรุงเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass / M-Pass) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย
 

ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดีเดย์ 19 มิ.ย. กทพ.ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านชลบุรี ขาออก เป็น Easy Pass

นอกจากนี้ กพท.ยังตอบคำถามจากประชาชน ดังนี้

  • กรณีหากอุปกรณ์ Easy Pass แตกหัก/ชำรุด/สูญหายมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ตอบ : มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บัตร Easy Pass ตัวเครื่อง Easy Pass ราคา 300 บาท และบัตร Smart Card ราคา 30 บาท

  • หากต้องการทราบสภาพการจราจรบนทางพิเศษต้องทำอย่างไร

ตอบ : สามารถตรวจสอบได้จาก Application EXAT PORTAL รายงานสภาพการจราจร บนโครงข่ายทางพิเศษจากระบบ ITS แบบ Realtime หรือโทรสอบถามได้ที่ Exat Call Center 1543 กรณีที่ต้องการทราบเส้นทางบนทางพิเศษเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ควรจะแจ้งจุดหรือบริเวณที่ผู้ใช้ทางเริ่มต้นเดินทางและจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จากนั้น Call Center จะให้คำแนะนำในการเดินทางที่สะดวก และรวดเร็วที่สุด

ขั้นตอนการสมัคร Easy Pass

1.เตรียมเอกสาร บุคคลธรรมดา

เตรียมแค่บัตรประชาชน สำหรับนิติบุคคล ต้องเตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัตรประชาชนของกรรมการ

2.กรอกใบคำขอใช้บริการ หากเป็นบุคคลธรรมดามาสมัครด้วยตนเอง ไม่ต้องกรอกคำขอฯ

3.เตรียมเงินสดสำหรับสมัครครั้งแรก ขั้นต่ำ 300 บาท

4.รับเครื่องและบัตร Easy Pass