กอส.คืออะไร ทำความรู้จักหลักสูตรปมร้อน เลื่อนขั้นยศตำรวจ

กอส.คืออะไร ทำความรู้จักหลักสูตรปมร้อน เลื่อนขั้นยศตำรวจ

ทำความร้จัก หลักสูตร กอส. ใครบ้างที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ หลังชาวเน็ตพูดถึงปมร้อนเลื่อนขั้นยศตำรวจ ส่งผลให้ #ตั๋วช้าง กลับขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาทำความรู้จัก หลักสูตร กอส. หลังจากกรณีกระแสดราม่าร้อนในโลกโซเชียลจน #ตำรวจ พุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ ภายในชั่วข้ามคืน และตามมาด้วย #ตั๋วช้าง กลับขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ อีกครั้ง ต่อมาเพจ "เพื่อนตำรวจ" ได้ออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหลายราย ที่เลื่อนขึ้นแบบพุ่งพรวด ภายหลังจากเข้า หลักสูตร กอส. นี้

  • หลักสูตร กอส. คืออะไร ?

เมื่อปี พ.ศ.2558 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม ฉบับที่ 19 พ.ศ.2558 บทที่ 14 การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับ “ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เซ็นรับรอง “เห็นสมควร”

กอส.คืออะไร ทำความรู้จักหลักสูตรปมร้อน เลื่อนขั้นยศตำรวจ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยตอนหนึ่ง ระบุถึง "หลักสูตร กอส." ซึ่งเป็น 1 ใน 4 หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าคือ "หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร" ใช้คำย่อว่า กอส. โดยมีการเปิดอบรมทุกปี โดยนักเรียนอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะใช้คำย่อว่า "นอส." แบ่งออกเป็น

1.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งหมายถึงข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
- ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปศึกษาตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
- ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ารับการฝึกอบรม

2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่ง "บรรจุจากบุคคลภายนอก" บรรจุกลับ หรือโอนมา โดยการบรรจุหรือรับโอนในฐานะผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

3.ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอก หรือโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ หรือบรรจุข้าราชการซึ่ง "ไม่ใช่" ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานของ อปท. กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

กอส.คืออะไร ทำความรู้จักหลักสูตรปมร้อน เลื่อนขั้นยศตำรวจ

 

 

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ ตามข้อ 1-3 หากสำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานในระดับชั้นสัญญาบัตรหรือหลักสูตรอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีก

ในเอกสารยังระบุด้วยว่า การฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ อีก 3 หลักสูตรนั้น จะเปิดให้อบรม 1 ครั้งในเดือนพฤศจิการยน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมมากกว่าปีละครั้ง ต้องเสนอความเห็นชอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน

 

  • คุณสมบัติผู้เข้าเรียนหลักสูตร กอส.

1. พ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่
2. ขาดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆ เช่น งานเฉพาะทาง
3. ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ เช่น นักกีฬาทีมชาติ

กอส.คืออะไร ทำความรู้จักหลักสูตรปมร้อน เลื่อนขั้นยศตำรวจ

กอส.คืออะไร ทำความรู้จักหลักสูตรปมร้อน เลื่อนขั้นยศตำรวจ