ปภ. รายงาน 5 จว.ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พร้อมเช็กพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูง

ปภ. รายงาน 5 จว.ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พร้อมเช็กพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย 5 จว. ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พร้อมเช็กพื้นที่คลื่นลมแรง-น้ำทะเลหนุนสูง มีจังหวัดใดบ้างเช็กที่นี่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.

  • พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคเหนือ จ.น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงงดการใช้เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

  • พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง

ภาคใต้ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง รวมถึงนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเล ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเล ให้ระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่ง
 

  • พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง

ปภ. รายงาน 5 จว.ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พร้อมเช็กพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูง ปภ. รายงาน 5 จว.ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พร้อมเช็กพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูง