ตร.เตือน! วันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น

ตร.เตือน! วันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น

ตำรวจเตือน 'วันวิสาขบูชา' ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราทุกชนิด เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ - เที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา 'วันวิสาขบูชา' วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และ วันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ โดยในปีนี้ วันวิสาขบูชา 2566 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 3 มิถุนายน 2566 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้กำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการกวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด โดยจัดสายตรวจออกตรวจสอบตามสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง , ร้านอาหารตามสั่งริมทาง , สถานีขนส่งโดยสารสาธารณะ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

หากตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กวดขันจับกุมหากปรากฏการกระทำผิดซัดเจน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติให้เรียบร้อย และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตร.เตือน! วันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น