ใช้ป้ายทะเบียนปลอม! ขนส่งเตือนผิดกฎหมาย โทษคุกสูงสุด 5 ปี - ปรับสูงสุด 1 แสน

ใช้ป้ายทะเบียนปลอม! ขนส่งเตือนผิดกฎหมาย โทษคุกสูงสุด 5 ปี - ปรับสูงสุด 1 แสน

กรมการขนส่งทางบก เตือน! ใช้ป้ายทะเบียนรถปลอมผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี - ปรับสูงสุด 1 แสน พร้อมแนะวิธีสังเกตป้ายทะเบียนของจริง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 'กรมการขนส่งทางบก' แจ้งเตือนผู้ที่ทำป้ายทะเบียนรถปลอม หรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม 'ทะเบียนปลอม' มีความผิดตามกฎหมาย ฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท

 

นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท อีกด้วย

 

 

สำหรับป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

ลักษณะของสีแผ่นป้ายทะเบียนจะมีความสด สะท้อนแสง ตัวหนังสือหมวดอักษร ตัวเลขมีความคมชัด และจะต้องตรงกันกับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

 

ส่วน 'ป้ายแดง' บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียน ต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย โดยผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถด้วย ผู้ซื้อรถป้ายแดงต้องตรวจสอบจำนวนวันการใช้รถขณะติดป้ายแดงต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ

 

กรณี ป้ายทะเบียนรถเลขสวย (ป้ายประมูล) จะมีลักษณะพื้นหลังจะเป็นลวดลายกราฟิกมีตัวย่อ ขส ที่มุมด้านขวาล่าง และมีคำหรือข้อความที่มีตัวอักษร 2 ตัว ผสมสระหรือวรรณยุกต์ หรือตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว โดยสามารถใช้ตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ได้ โดยหมายเลข ตัวอักษร สระ รวมแล้วต้องไม่เกิน 7 หลัก