คนกรุงเตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้ 'ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ' ครั้งแรกของปี 66

คนกรุงเตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้ 'ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ' ครั้งแรกของปี 66

คนกรุงเตรียมไร้เงา! 27 เม.ย.นี้ 'ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ' ครั้งแรกของปี 2566 แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เช็กเลยวัน-เวลา เกิดปรากฏการณ์ 'ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก' ทั้ง 77 จังหวัด

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผย 'ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ' (กทม.) ครั้งแรกของปี 2566 ตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2566 นี้ เวลาประมาณ 12:16 น.

 

 

 

โดยเวลาดังกล่าวหากสังเกตวัตถุกลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ที่ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา จากนั้นจะไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ และจะสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 

คนกรุงเตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้ \'ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ\' ครั้งแรกของปี 66

 

 

สำหรับ กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือศีรษะพอดีในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 12:16 น. ขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก หากสังเกตวัตถุกลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ไม่มีเงาทอดออกมา ทั้งนี้อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ จึงอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี

 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต่างๆ ของไทย 2 ครั้ง/ปี คือช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไป แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

 

ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย ได้ที่ 

 

สำหรับ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 12:22 น.

 

คนกรุงเตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้ \'ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ\' ครั้งแรกของปี 66