บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชี วันนี้เช็กที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชี วันนี้เช็กที่นี่

ตรวจสอบด่วนเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชี วันนี้เช็กที่นี่ รายละเอียดครับจบที่กรุงเทพธุรกิจ

กรุงเทพธุรกิจ อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชี วันนี้ (20 เม.ย. 66) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกลุ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเบี้ยคนพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ โดยวันนี้ (20 เมษายน 2566) กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการที่ผูกพร้อมเพย์ ทั้งนี้ จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 20 ของเดือน จากเดิมโอนเข้าทุกวันที่ 22 ของเดือน

การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,145,989 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 90.06 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

 โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนจำนวนทั้งสิ้น 1,419,557 ราย ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด หากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนรีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิสวัสดิการ

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ

สามารถตรวจสอบด้วยบัตรประชาชน ดังนี้  

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th คลิก
2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
3.หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
4.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
5.หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็กสิทธิสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ดังนี้  

  • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส. กองทุนคุ้มครองเด็ก การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์
  • เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
  • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์ เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา
  • เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 เป็นต้น

ขณะเดียวกันการตรวจสอบว่า ผู้พิการได้ลงทะเบียนเข้าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ http://ecard.dep.go.th/person_info/ ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คลิก

อ้างอิง - ทำเนียบรัฐบาล