ไฟไหม้ป่าดอยแม่สลอง เชียงราย วอดอีก 30 ไร่

ไฟไหม้ป่าดอยแม่สลอง เชียงราย วอดอีก 30 ไร่ เจ้าหน้าที่เร่งทำแนวกันไฟ หวั่นลุกลามไปยังชุมชนใกล้เคียง พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 สถานการณ์ไฟป่ายังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของ จ.เชียงราย ล่าสุดที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้เกิดไฟป่าบนขุนเขาแม่สลองที่เป็นแนวเขาสลับซับซ่อนขึ้นบริเวณดอยเขาแหลม บ้านแม่จันหลวง หมู่ 10 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากร้อย ทพ.3109 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยควบคุมไฟป่าแม่สลอง เข้าไปทำการสกัดไฟอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายตัวโดยเฉพาะไปยังชุมชนหมู่บ้านข้างเคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันเข้าดับไฟจำนวน 3 จุด โดยหลายจุดต้องปล่อยให้ลุกไหม้จากนั้นทำแนวกันไฟรวมทั้งให้ถนนที่ลัดเลาะตามไหล่เขาเป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติ ทำให้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่มีพื้นที่ป่าเสียหายรวมประมาณ 30 ไร่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องวางกำลังเพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพราะสภาพอากาศแห้งอาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลา
 

ด้านศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จ.เชียงราย (ศบก.) ไฟป่า จ.เชียงราย ได้ตรวจสอบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจากดาวเทียม Gistda ชวงเช้าวันที่ 17 เม.ย.พบมีจำนวน 178 จุด โดยเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ อ.แม่สรวย จำนวน 46 จุด รองลงมาคือ อ.แม่จัน 31 จุด อ.เมืองเชียงราย 22 จุด ฯลฯ โดยเฉพาะดอยจระเข้ อ.แม่จัน พบว่าไฟยังคงลุกไหม้อย่างหนักติดต่อกันมา 1-2 สัปดาห์แล้ว ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเข้าดับทั้งกลางวันและกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ลามไปยังชุมชน วัด โรงพยาบาล ฯลฯ ที่อยู่บริเวณเชิงเขา.