ระวัง 'เด็กจมน้ำ' ภัยเงียบอากาศร้อน สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย

ระวัง 'เด็กจมน้ำ' ภัยเงียบอากาศร้อน สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย

ภัยเงียบอากาศร้อน ระวัง 'เด็กจมน้ำ' สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย สูงมากกว่าอุบัติเหตุจากการจราจรถึง 2 เท่า

รู้หรือไม่? เพียงเสี้ยววินาที! เด็กสามารถจมน้ำได้ เพราะแค่เวลาภายใน 6 นาที อาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาล

เพราะการจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ และสูงมากกว่าอุบัติเหตุจากการจราจรถึง 2 เท่า

โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักเกิดจากการเผลอเรอชั่วขณะของผู้ปกครอง เช่น รับโทรศัพท์ เปิด-ปิดประตูบ้าน ทำกับข้าว ซึ่งบางครั้งไม่คิดว่าแหล่งน้ำในภาชนะในบ้านจะทำให้เด็กจมน้ำได้

ระวัง \'เด็กจมน้ำ\' ภัยเงียบอากาศร้อน สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย

เนื่องจากเด็กเล็กมีการทรงตัวไม่ดี จึงทำให้ล้มในท่าศีรษะทิ่มลงได้ จึงมักพบเด็กจมน้ำสูงในแหล่งน้ำภายในบ้าน หรือรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ำ กะละมัง แอ่งน้ำ บ่อน้ำ ซึ่งเด็กสามารถจมน้ำ และเสียชีวิตได้ในแหล่งน้ำที่มีระดับความสูงเพียง 1-2 นิ้ว

เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เด็กเริ่มโต และซน จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน การจมน้ำสูง มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก การที่เด็กว่ายน้ำไม่เป็น และการช่วยเหลือที่ไม่ถูกวิธี โดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเด็กวัยนี้จะเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากพอเห็นเพื่อนหรือน้องตกน้ำ คิดว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นจึงกระโดดลงไปช่วย แต่สุดท้ายจะกอดคอกันเสียชีวิต แหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ำคือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น บ่อขุดเพื่อการเกษตร คลอง แม่น้ำ หรือบึง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองป้องกันการบาดเจ็บ