'สงกรานต์ 2566' บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เชื่อมต่อหัวลำโพง - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

'สงกรานต์ 2566' บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เชื่อมต่อหัวลำโพง - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

"สงกรานต์ 2566" การรถไฟฯ เปิดให้บริการรถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ฟรี พร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางโดยสารทางรถไฟจำนวนมาก การรถไฟฯ ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน

ทั้งการให้บริการเดินรถ และมาตรการดูแลความปลอดภัย โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พร้อมกับเพิ่มกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ทั้งบนขบวนรถ และสถานี
 

ทั้งนี้ ในส่วนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางด้วยขบวนรถไฟทางไกลในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งมีให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 52 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 14 ขบวน สายใต้ 20 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน

โดยผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารสามารถรอการโดยสารภายในโถงด้านล่างสถานี (ประตู 4) เพื่อรอขึ้นขบวนรถบนชานชาลาก่อนขบวนรถออก 20 นาที โดยสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขาออกจะอยู่ที่ชานชาลา 1 - 2 และขาเข้าจะอยู่ที่ชานชาลา 5 – 6 ส่วนสายใต้ขาออก จะอยู่ที่ชานชาลา 7 - 8 และขาเข้าอยู่ที่ชานชาลา 11 - 12 

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ให้สิทธิ์ผู้โดยสาร สามารถใช้ตั๋วโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และตั๋วเดือน สามารถนำตั๋วโดยสารเข้าใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เพื่อเชื่อมต่อที่สถานีดอนเมือง (ยกระดับ) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่บนตั๋วโดยสาร
 

ขณะที่การเชื่อมต่อไประบบขนส่งสาธารณะอื่น ยังมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อโดยสาร และใกล้จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว สีม่วง อีกทั้งยังอยู่ใกล้สถานีขนส่งผู้โดสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) มีรถโดยสารประจำทาง 3 สาย ให้บริการ ได้แก่ สาย 3 สาย 49 และ สาย 67

ส่วนประชาชนที่ใช้บริการ ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถนำเที่ยวทุกสาย จำนวน 62 ขบวน ยังคงให้บริการต้นทาง-ปลายทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เหมือนเดิม และเพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้อย่างสะดวก การรถไฟฯ และ ขสมก. ยังได้จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ-ส่ง ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย

  1. เส้นทางด่วนพิเศษศรีรัช “สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์)”
  2. เส้นทางธรรมดา เดินทางเชื่อมต่อระหว่าง สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ยมราช โรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีรถไฟสามเสน และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ทั้งนี้ สามารถขึ้นรถได้ที่ป้ายรถเมล์สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และประตู 12 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 04.30 – 23.00 น. คันแรกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 04.30 น. มีความถี่ในการปล่อยรถทุก 15 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน (04.30 – 10.00 น. และ 16.00 – 18.00 น.)

สอบถามตารางเวลารถ หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

\'สงกรานต์ 2566\' บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เชื่อมต่อหัวลำโพง - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ \'สงกรานต์ 2566\' บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เชื่อมต่อหัวลำโพง - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ \'สงกรานต์ 2566\' บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เชื่อมต่อหัวลำโพง - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์