ชมภาพ! ปรากฏการณ์ 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' ช่วงค่ำวันนี้ (24 มี.ค.66)

ชมภาพ! ปรากฏการณ์ 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' ช่วงค่ำวันนี้ (24 มี.ค.66)

ชมภาพ! 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' ช่วงค่ำวันนี้ (24 มี.ค.66) นับเป็นปรากฏการณ์หาชมยากที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก

เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา (24 มีนาคม 2566) เกิดปรากฏการณ์ 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' ทางทิศตะวันตก เหนือท้องฟ้าประเทศไทย ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก

 

 

โดย 'ดาวศุกร์' เริ่มถูก 'ดวงจันทร์' บดบังเมื่อเวลาประมาณ 18.36 น. และเริ่มมองเห็นได้อีกครั้งประมาณ 19.43 น.

 

ชมภาพ! ปรากฏการณ์ 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' ช่วงค่ำวันนี้ (24 มี.ค.66)

 

 

ปรากฏการณ์นี้เกิดจาก 'ดาวศุกร์' กับ 'ดวงจันทร์' มีวงโคจรมาทับซ้อนกันในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมองจากโลกออกไปจึงเห็นว่า 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' โดยดาวศุกร์ซึ่งมีความเร็วโคจรสูงกว่า จะโคจรแซงดวงจันทร์จากบนลงล่าง (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้ดวงจันทร์ตก) และเนื่องจากดาวศุกร์อยู่ไกลจากโลกกว่าดวงจันทร์ ดาวศุกร์จึงหลบไปอยู่หลังดวงจันทร์เป็นเวลาราว 1 ชั่วโมง 7 นาที

 

ชมภาพ! ปรากฏการณ์ 'ดวงจันทร์บังดาวศุกร์' ช่วงค่ำวันนี้ (24 มี.ค.66)

 

ภาพ กอบภัค พรหมเรขา