อัปเดต! 'ซีเซียม-137' พบการปนเปื้อนในโรงงานหลอมโลหะ 2 จุด

อัปเดต! 'ซีเซียม-137'  พบการปนเปื้อนในโรงงานหลอมโลหะ 2 จุด

"กิตติ์กวิน อรามรุญ" หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เผยผลตรวจพบการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" จำนวน 2 จุด ในโรงงานหลอมโลหะ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายกิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ขณะที่ในพื้นที่ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังและตอบสนองกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137
 

ผลการตรวจสอบพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี “ซีเซียม-137” จำนวน 2 จุด จุดแรก เตาหลอมโลหะ 1 เตา จากทั้งหมด 3 เตา พบการปนเปื้อนในระดับต่ำ (ระดับรังสี 0.07-0.10 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง) ส่วนอีกจุดพบในระบบการดูดฝุ่น (Dust Filter) และระบบกรองฝุ่น (อัตราปริมาณรังสีเท่ากับ 1.2-1.7 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง) และมีฝุ่นจํานวนหนึ่งที่อยู่ในระบบกรองฝุ่นโลหะปนเปื้อนซีเซียม-137 จากการหลอมโลหะ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ซึ่งขณะนี้รอให้ฝุ่นที่ปนเปื้อนเย็นลง และเตรียมบรรจุลงในถุงขนาดใหญ่ จากนั้นจะนําไปจัดเก็บในอาคารเก็บฝุ่นแดงปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 รวมกับ 24 ถุงที่ตรวจพบการปนเปื้อนก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าที่ยังตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณหน้าดินในพื้นที่โรงงาน และภายในบริเวณโรงงาน พบว่า ระดับปริมาณรังสีอยู่ในระดับเท่ากับระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติ (0.03-0.05 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง)
 

สำหรับการตรวจสุขภาพคนงาน 70 คน นอกจากการตรวจเลือดที่ไม่พบความผิดปกติแล้ว ได้มีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ กําหนดเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนํามาตรวจวัดที่ห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมา และติดตามผลกระทบที่เกิดจากการได้รับสารรังสีเป็นระยะ

ส่วนการตรวจวัดปริมาณรังสีในชุมชนรอบโรงงาน ในรัศมีประมาณ 3 กม. วันนี้ไปตรวจมาแล้ว 4 จุดใหญ่ คือ พื้นที่บริเวณบ้านโคกกระท้อน หมู่ 10 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ส่วนอีก 3 จุด อยู่ใน ต.หาดแก้ว ได้แก่ บริเวณบ้านซ่ง หมู่ 3 บ้านหาดสูง หมู่ 2 และพื้นที่บริเวณ อบต.หาดนางแก้ว โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาตรวจทุกวันต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดความมั่นใจ

ขณะที่บ้านโคกแจง พื้นที่ อบต.หาดนางแก้ว หนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่มาตรวจวัดปริมาณรังสี ชาวบ้านยอมรับว่ากังวล เพราะไม่รู้ว่ารังสีมีอันตรายมากน้อยแค่ไหน เห็นเจ้าหน้าที่มาตรวจวัด แต่ก็อยากให้มาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย