กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉ.9 ไทยตอนบน 'พายุฤดูร้อน' ลดลง แต่มีฝนตกบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ  ฉ.9 ไทยตอนบน 'พายุฤดูร้อน' ลดลง แต่มีฝนตกบางพื้นที่

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 9 ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ  ฉ.9 ไทยตอนบน 'พายุฤดูร้อน' ลดลง แต่มีฝนตกบางพื้นที่