แม่ฮ่องสอน เร่งระดมฉีดน้ำลดฝุ่นพิษ หลังจุดไฟป่าพุ่งพรวด 124 จุด

แม่ฮ่องสอน เร่งระดมรดน้ำฉีดพ่นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นอากาศลดค่าฝุ่นละอองในอากาศที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ขณะที่จุดไฟป่าพุ่งพรวดถึง 124 จุดก่อควันพิษเต็มเมือง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 นายเชษฐาโมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ นายอำเภอ 7 อำเภอ แลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อลด ค่าฝุ่น pm 2.5 จากหมอกควันไฟป่า เกินค่ามาตรฐานอยู่ในขั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และยังได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า
 

นอกจากนั้นยังได้สั่งให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งระดมรถน้ำเพื่อฉีดพ่นน้ำ ในการช่วยสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาค่าฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย

ขณะที่ ดาวเทียมตรวจจับความร้อน ได้ตรวจพบจุดฮอทสปอต หรือ จุดความร้อนประจำวันที่ 5 มีนาคม 2566 จำนวน 124 จุด ค่า PM2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ)