เช็กด่วน! คำสั่งแต่งตั้ง ตร. "รอง ผกก. - สว." วาระปี 2565

เช็กด่วน! คำสั่งแต่งตั้ง ตร. "รอง ผกก. - สว." วาระปี 2565

เช็กด่วน! คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. - สว. วาระปี 2565 จำนวน 4,404 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่ง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ รองผู้กำกับ (รอง ผกก.) - สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2565

 

 

คำสั่ง ตร. รพ.ตร. ที่ 81-84/2566 จำนวน 175 ราย , คำสั่ง บช.ทท. ที่ 177-178/2566 จำนวน 78 ราย , คำสั่ง ตชด. ที่ 25/2566 จำนวน 150 ราย , คำสั่ง สทส. ที่ 8/2566 จำนวน 17 ราย , คำสั่ง รร.นรต. ที่ 47/2566 จำนวน 60 ราย , คำสั่ง บช.ศ. ที่ 9/2566 จำนวน 55 ราย , คำสั่ง ศพฐ. ที่ 24-26/2566 จำนวน 150 คน โดยมีรายชื่อข้าราชการตำรวจทั้งเลื่อนขึ้น และโยกสลับ รวมทั้งหมด 4,404 ตำแหน่ง

 

 

 

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจสามารถตรวจสอบรายชื่อ และติดตามดูรายละเอียดการแต่งตั้งได้ที่ เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถตรวจสอบคำสั่งผ่านแอปพลิเคชัน "แทนใจ" และให้ไปรายงานตัวที่หน่วย ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง นับแต่รับทราบคำสั่ง โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก)