รพ. สังกัดกทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพิ่มเป็น 6 รพ. รักษา PM 2.5 จริงหรือ?

รพ. สังกัดกทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพิ่มเป็น 6 รพ. รักษา PM 2.5 จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า รพ. สังกัดกทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพิ่มเป็น 6 รพ. รักษา PM 2.5 เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า 

ตามที่มีข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรพ. สังกัดกทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพิ่มเป็น 6 รพ. รักษา PM 2.5 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ดีขึ้น เนื่องจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการทำฝนหลวงใน จ.ระยอง ส่งผลให้มีฝนตกในกรุงเทพฯ พื้นที่เขตลาดกระบัง ประเวศ บางนา ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นให้ดีขึ้น คาดการณ์ว่าฝนตกและความชื้นที่เพิ่มขึ้นจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของฝุ่นลงได้

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้แนะนำว่าเด็กในชุมชนยังขาดความรู้เรื่องฝุ่น ซึ่งส่งผลต่อระบบหัวใจในระยะยาว จึงต้องเพิ่มการทำพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนและโรงเรียน เช่น ห้องเรียนปลอดฝุ่น ซึ่งจะต้องทำให้มากขึ้นโดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของตัวเลขผู้ป่วยทางเดินหายใจจากสำนักอนามัย กทม. พบว่าเพิ่มขึ้นวันละ 25 คน มีอาการระคายเคืองตา เกิดโรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ โดยฝุ่นในกรุงเทพฯ จากรถยนต์ทำให้เกิดฝุ่นในสภาวะอากาศเปิด 30 มคก./ลบ.ม. ในสภาพอากาศปิดจะเพิ่มเป็น 60 มคก./ลบ.ม. ยิ่งมีการเผาชีวมวลก็จะเพิ่มปริมาณฝุ่นขึ้นอีก เป็น 90 มคก./ลบ.ม.

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ ได้มีพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้กทม.สามารถเตือนภัยได้อย่างแม่นยำผ่านแอปพลิเคชัน AirBKK หรือผ่าน Line Alert เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมการป้องกัน เช่น การ Work from Home เป็นต้น
 

อย่างไรก็ตาม กทม.ได้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพิ่มเป็น 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และล่าสุดคือโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.prbangkok.com/th หรือโทร 0-2221-2141-69

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร