"วาเลนไทน์ 2566" ยอดออร์เดอร์จองกุหลาบตัดดอกพุ่ง 50%

"วาเลนไทน์ 2566" ออร์เดอร์จองกุหลาบตัดดอกพุ่ง 50% ขนาดใหญ่จัมโบ้ 400 บาท/ห่อ อากาศหนาวเย็นเป็นผลดีต่อกุหลาบมาก

เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปชมสวนกุหลาบ ที่บ้านลายเหนือใต้ หมู่  12 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย เพื่อสำรวจผลผลิตดอกกุหลาบตัดดอกของเกษตรกรชาวสวนปลูกกุหลาบที่เป็นแหล่งใหญ่ของ อ.เมืองเลย ปลูกกุหลาบขายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญและวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ของแต่ละปี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พบว่าปีนี้ปริมาณ จำนวนพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอกจำนวนมากขึ้นเนื่องจากความหนาวเย็นยาวนานและผ่อนคลายของเชื้อโควิด-19  อีกด้วย
 

นายสงคาม สายคำตั้ง เจ้าของสวน กล่าวว่า ตนและครอบครัวทำการเกษตรเมื่อก่อนปลุกมะเขือและข้าวโพด ประสบกับภาวะภัยธรรมชาติ เงินทุน และราคาตกต่ำไม่ไหว 15 ปีที่ผ่านมาและหยุดไป 3  ปีช่วงโรคโควิดระบาด  ปีนี้เป็นปีแรกที่หันมาปรับปรุงพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอก พันธุ์เรสมาคาร่าและพันธุ์แองเกอรร่า ดอกสีแดงและสีขาว ด้วยเนื้อที่ 2  ไร่ จำนวน 8,000 ต้น นอกนั้นทำโรงเรือน และเลี้ยงแพะ ด้วยเงินทุน 30,000 บาท มีระบบน้ำจากบ่อด้วยท่อพีวีซี. ส่วนปุ๋ยก็ใช้แม่ปุ๋ยและมูลแพะที่เลี้ยงไว้ ศัตรูสำคัญของกุหลบ คือ เพลี้ยไฟและไรแดง เมื่อดอกจะโตเต็มที่ก็ใช้หอเพื่อใหห้ดอตรึง โต สมบูรณ์ เมื่อเปิดออกมาจะบานออกสีสันสดสวย เป็นที่ต้องการของตลาด  

ด้านผลผลิตปีนี้ดีกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งประสบกับโรคโควิดหนัก  ปีนี้ผ่อนคลายลง ตลอดเปิดกว้าง ผลผลิตก็สมบูรณ์และปราณเพิ่มขึ้น 20-30% รวมทั้งตลาดลูกค้าสั่งของเข้ามาเพิ่มขึ้น 50% ปัจจัยหลักคืออากาศที่หนาวเย็นยาวนานเป็นผลดีต่อกุหลาบมาก โดยตลาดส่วนใหญ่มาจาก จ.อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด จังหวัดอื่นๆรวมทั้งจังหวัดเลยเองด้วย  มีทั้งจัดส่งไปทางรถทัวร์  การนำรถไปส่งให้และลูกค้าเข้ามารับด้วยตนเองที่สวน ส่วนราคาขายส่งปีนี้ก็นับว่าดีกว่าทุกๆ ปี  คือดอกขนาดจิ่ว 7-10  บาท/ก้าน หรือ 300  บาท/ห่อๆละ 50  ดอก ขนาดก้านกลาง 350  บาท/ห่อ และขนาดใหญ่จัมโบ้ 400 บาท/ห่อ ปีนี้จึงจัดเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.) และศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับบ้านสะอาดลายเหนือ กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรเจ้าของแปลงคือ นางบุญครอง สายคำตั้ง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย   ติดต่อได้ที่โทร.061-643-6907