ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคึกคัก ทัวร์จีน-เมียนมาแห่ใช้บริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคึกคัก ทัวร์จีน-เมียนมาแห่ใช้บริการ มีล่ามคอยให้ตลอดกระบวนการตรวจ ขณะเดียวกันยังพร้อมเป็น Medical Hub รองรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตั้งเป้าเริ่มจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่มาท่องเที่ยวแล้ว ยังเข้ามาใช้บริการทางด้านสาธารณสุขด้วย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับให้เป็นเมดิฮับมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งทางด้านการรักษาโรคต่างๆ และทันตกรรม

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่  กล่าวว่า ขณะนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้ามาใช้บริการทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการในการแพร่ะระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่บินมายังประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่บินตรงเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเข้ามาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล โดยขณะนี้พบว่าทัวร์จีนที่เดินทางมาเพื่อตรวจสุขภาพนั้นมีแนวโน้มเพิ่มชึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลลานนายังมีความพร้อมเป็น Medical Hub รับผู้ป่วยบินมาตรวจสุขภาพ พร้อมรักษาตัวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มต้นด้วยกลุ่มลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างชาวเมียนมา ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท Malithai P&S Property and Service ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมรักษาพยาบาลแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นลูกค้าชาวเมียนมา ที่อยู่ในกลุ่ม Medical Tourism หรือนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือเชิงสุขภาพ มาเที่ยวด้วยพร้อมต้องการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลไปด้วย

หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ประเทศเมียนมาจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่ม Medical Tourism คือ กลุ่มผู้มีรายได้สูง ที่ต้องการบริการทางการแพทย์ที่ดี ต้องการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม แต่ค่าใช้จ่าย ไม่แพง ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงพยาบาลลานนา ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมีความพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และล่ามภาษาต่างประเทศ ในราคามาตรฐาน ที่จะคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาตรวจสุขภาพ รวมถึงมารักษาที่โรงพยาบาลลานนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ต้องบินตรงไปรักษาที่กรุงเทพที่เดียวเหมือนที่ผ่านมาอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลลานนาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ (Biomolecular Laboratory) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับระดับสากล และรู้ผลเร็ว มีความน่าเชื่อถือด้วยห้องปฏิบัติการได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO: 15189 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองผลการตรวจเลือด ระดับสากล ตรวจครั้งเดียวใช้ได้ทั่วโลก ซึ่งการตรวจโควิด-19 แบบด่วนจะรู้ผลอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง

เมื่อผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อนักท่องเที่ยวชาวจะได้รับใบรับรองแพทย์ เป็นเอกสารยืนยันก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย แต่หากพบว่ามีผลตรวจเป็นบวกพบเชื้อโควิด-19 ก็มีบริการห้องพักรองรับการกักตัวอย่างเพียงพอ และนักท่องเที่ยวที่ผลการตรวจโควิด-19เป็นบวกโรงพยาบาลลานนา จะรายงานเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ทันที นักท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลลานนา จะได้รับการดูแลตลอดกระบวนการรักษา ได้รับยารักษาตามอาการ และบริการห้องพักกักตัว จนครบกำหนดหรือผลตรวจซ้ำไม่พบเชื้อ และสามารถกลับบ้านได้

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถออกผลตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ผลตรวจออกตามกำหนดการ และยังมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ช่วยประสานงานการตั้งเบิกประกัน Oversea สำหรับลูกค้า พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาทั้งภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น และแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะสื่อสารในภาษาอังกฤษได้