ฝุ่น PM2.5 นครพนม สูงทั้งสัปดาห์ เหตุทั้งสองฝั่งไทย-ลาว เผาพื้นที่การเกษตร

นครพนมอากาศอุ่นขึ้น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงทั้งสัปดาห์ต้นเหตุเกษตรกรทั้งสองฝั่งเผาพื้นที่การเกษตร ย้ำงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถือเป็นวันที่สองของสภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม แม้จะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นประมาณ 16 องศาเซลเซียส ประชาชนไม่ต้องสวมเสื้อกันหนาวเหมือนหลายวันที่ผ่านมา แต่จากการตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม รวมถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับพบว่ามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5  สูงเกินมาตรฐาน มีค่ามากกว่า 158 ไมโครกรัม/ลูกบากค์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มทรงตัว โดยจากเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 90 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าPM10 สูงถึง 215 มคก./ลบ.ม. ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน ส่วนค่ามลพิษในอากาศ โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
 

สาเหตุการเกิดค่ามลพิษในอากาศสูง พบว่าเกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตรในฝั่งไทย และฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนให้ประชาชน หมั่นดูแลสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสวมแมสก์ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยทางเดินหายใจ จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
 

ด้าน นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จากการตรวจสอบพื้นที่ จ.นครพนม มีการเกิดจุดความร้อนจำนวนมากที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ใกล้ชายแดนจังหวัดนครพนม ประกอบกับมีความกดอากาศสูง และความเร็วลมต่ำมาก ทำให้ฝุ่นละอองPM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีค่าสูงขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มทรงตัว ค่าฝุ่นPM10 มีค่า 215 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่งดเผาตอซังข้าว รวมถึงจุดไฟเผ่าป่า และเผาพื้นที่การเกษตร ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งอาจกระทบกับการท่องเที่ยว