2-3 ก.พ.นี้ กทม. ประกาศ WFH ตามมาตรการวาระแห่งชาติ PM 2.5

2-3 ก.พ.นี้ กทม. ประกาศ WFH ตามมาตรการวาระแห่งชาติ PM 2.5

อัปเดตสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดค่าฝุ่นสูงขึ้นในระดับสีแดง มากกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 14 พื้นที่ ผู้ว่าฯ ประกาศขอความร่วมมือ WFH วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมาตรการวาระแห่งชาติ PM 2.5

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวันนี้ (1 ก.พ. 66) ณ เวลา 18.00 น. ค่าฝุ่นสูงขึ้นในระดับสีแดง มากกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 14 พื้นที่  เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ส่งผลให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวมากขึ้น และจากการคาดการณ์แนวโน้มฝุ่นจะมีค่าสูงต่อเนื่องในช่วงวันที่ 2-4 ก.พ. 66 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 และการหารือร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วจึงดำเนินการตามมาตรการดังนี้

WFH 2 วัน (2-3 กุมภาพันธ์ 2566)

- หน่วยงาน กทม. WFH ยกเว้นส่วนที่ให้บริการประชาชน (บุคลากร กทม. ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้ง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

- ประสานกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้ WFH

- ให้ผู้อำนวยการเขตประสานกับเอกชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ให้ความร่วมมือในการ WFH และสรุปรายงานผลความร่วมมือ ภายในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 

กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และเด็กเล็ก)

- ศูนย์บริการสาธารณะสุข ทั้ง 69 ศูนย์ และ อสส. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ แจกหน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำ และเฝ้าระวังอาการ

- ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย และลดกิจกรรมภายนอกอาคาร

- หากมีอาการให้ปรึกษาคลินิกมลพิษทางอากาศ ของกทม. ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ เจริญกรุงประชารักษ์ ตากสิน สิรินธร ราชพิพัฒน์ โรงพยากลาง เปิดทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 08.00-15.00 น. สามารถสอบถาม 1646 สายด่วนสุขภาพ

โรงเรียน กทม.

กทม.ไม่ได้สั่งปิดโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าครูและบุคลากรในโรงเรียน กทม. ได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถช่วยดูแลเด็กได้โดยไม่เป็นภาระกับผู้ปกครอง ตามมาตรการดังต่อไปนี้

- ให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา (นอกอาคารสวมหน้ากาก 2 ชั้น และ 1 ชั้นในอาคาร)

- ห้ามทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด

- อยู่บ้านแบบสมัครใจได้ หากที่บ้านมีพื้นที่ปลอดฝุ่น

- ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อลดฝุ่น
 

สถานที่ก่อสร้าง

- ควบคุมการเกิดฝุ่นละอองในสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในกำกับของ กทม. ทุกแห่งอย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบและขอความร่วมมือสถานที่ก่อสร้างเอกชนให้ควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการขนส่งอย่างเคร่งครัด
กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

- ให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ งดการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาหญ้า การเผาขยะ

การเดินทาง

- ประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กวดขันการจอดรถในที่ห้ามจอดบนถนนสายหลักและสายรองตลอดเวลา และการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

- ขอความร่วมมือประชาชนใช้บริการรถขนส่งมวลชน
- กวดขันไม่ให้รถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าไอเสียเกินมาตรฐานมาวิ่งบนท้องถนน