"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศ ฉบับที่ 24 ภาคใต้มีฝนตกหนัก อ่าวไทยคลื่นลมแรง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศ ฉบับที่ 24 ภาคใต้มีฝนตกหนัก อ่าวไทยคลื่นลมแรง

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 24 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศ ฉบับที่ 24  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร บริเวณทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น.

                  (ลงชื่อ)     ชมภารี ชมภูรัตน์                 
                          (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

                             อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศ ฉบับที่ 24 ภาคใต้มีฝนตกหนัก อ่าวไทยคลื่นลมแรง