PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตือนคนกรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่นสะสม 1-5 ก.พ. 66

PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตือนคนกรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่นสะสม 1-5 ก.พ. 66

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงาน ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่น 1-5 ก.พ. 66 ใน 3 พื้นที่ท้ายลม

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 29 มกราคม 2566  เวลา 13.00-15.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

  • ตรวจวัดได้ 17-37 มคก./ลบ.ม.
  • ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26.3 มคก./ลบ.ม.
  • ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด  

     
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 66 คาดว่าอัตราการระบายอากาศจะดี ส่วนวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 66 อัตราการระบายอากาศจะไม่ดี เนื่องจากเพดานอากาศต่ำ เกิดสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มค่อนข้างลดลงถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสลับกันในช่วงนี้ และคาดการอัตราการระบายอากาศจะกลับมาดีในวันที่ 2 ก.พ.66 และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย
 

ช่วงวันที่ 1 - 5 ก.พ. 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ (พื้นที่ท้ายลม)

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • www.pr-bangkok.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB: กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue