"อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยฯ

"อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยฯ

ปมร้อน "อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สร้างอาคารเรียนและหอพัก

ป.ป.ช.เชียงราย ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย หลังมีการร้องเรียนก่อสร้างไม่เสร็จทิ้งร้างนานกว่า 6 ปี ผู้รับเหมาทิ้งงานไปตั้งแต่ปี 2561 ประสานมหาวิทยาลัย ส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง  

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 จากกรณี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ทำการก่อสร้าง อาคารเรียน และหอพัก ชื่อโครงการอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอาคารประกอบ ซึ่งมีมหาวิทยาลัย จำนวน 6 จังหวัด ได้จัดแบ่งงบประมาณ ไปก่อสร้าง อยู่ในงบประมาณก่อสร้าง 249,545,000 บาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้งบประมาณก่อสร้าง มีอาคารเรียน และหอพัก จำนวน 2 อาคาร แต่พบว่าการก่อสร้างไม่เสร็จปล่อยทิ้งร้างมานานนับ 6 ปี ทำให้มีการร้องเรียนไปถึง ปปช.ประจำจังหวัดเชียงราย 

"อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยฯ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พร้อมกันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ พบว่าเป็นอาคารเรียนร้างรูปแบบตัวแอล 9 ชั้น ไม่ทราบมีกี่ห้อง ซึ่งตัวอาคารได้ก่อสร้างสำเร็จไปแล้ว 80 % มีการติดตั้งเดินสายไฟ ติดฝ้าเพดาน มีลิฟท์ พบอุปกรณ์ปล่อยทิ้งขว้างไว้ เต็มด้านล่าง เศษปูนเกลื่อนตามพื้น มีโครงเหล็กเป็นสนิมติดตั้งไว้ข้างตัวอาคาร ซึ่งดูอาจจะไม่ปลอดภัย

"อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยฯ

ส่วนหอพักร้างขนาด 5 ชั้น ไม่ทราบกี่ห้อง พบมีการเดินสายไฟปล่อยทิ้งไว้ มีอุปกรณ์ก่อสร้างทิ้งขว้างเกลื่อน หน้าต่างไม่ได้ติดตั้งเศษวัชพืช และขี้นกตกเต็มพื้น และยังพบนอกเหนือโครงการนี้ ยังมีอาคารบ้านพักครูอาจารย์ ปล่อยทิ้งร้างอยู่ด้านหลังมหาลัยอีกหลายหลัง และยังพบแฟลตขนาด 4 ชั้น มีผู้พักอาศัยเพียง 2 ชั้น อีก 2 ชั้นด้านบนปล่อยทิ้งร้าง พบว่ามีอาคารอีกหลายหลังที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ และไม่ได้นำมาใช้ มีเก้าอี้กองปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งดูการก่อสร้างมหาลัยนำมาใช้ไม่คุ้มค่ากับการก่อสร้าง

"อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยฯ

พบว่าเป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้แบ่งงบประมาณไปก่อสร้างตามวิทยาเขตอื่นๆ จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร โดยมีบริษัทรับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ เริ่มต้นสัญญา 25 กรกฎาคม 2556 วันสิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2558 งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 249,545,000 บาท โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 22 งวด จากทั้งหมด 26 งวด คิดเป็นงบประมาณ จำนวน 214 ล้านบาท ซึ่งพบว่าโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย มี 2 อาคารที่ก่อสร้างไม่เสร็จปล่อยทิ้งร้างมานาน 6 ปี ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และไม่มีการก่อสร้างแก้ไขใดๆทั้งสิ้น ยังไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างได้ทิ้งงานตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลให้โครงการหยุดชะงักไปนาน เป็นว่างรกร้าง

"อาคารร้าง" งบก่อสร้าง 249 ล้าน ป.ป.ช.เชียงราย เร่งสอบเอี่ยวมหาวิทยาลัยฯ

จากการตรวจสอบของ นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ ให้ส่งเอกสารพร้อมเรียก ตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริงของโครงการ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย แต่ยังให้การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล