ผู้ว่าฯ โคราช ลุยตรวจราคาสินค้าก่อนตรุษจีน ย้ำใครฉวยโอกาสโทษหนัก

ผู้ว่าฯ โคราช ควงพาณิชย์ ปศุสัตว์ ลุยตรวจราคาสินค้าก่อนตรุษจีน เน้นย้ำผู้ประกอบการราคาต้องเป็นธรรมกับผู้บริโภค หากกระทำผิดหรือฉวยโอกาศปรับราคา เจอโทษหนัก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-6 นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดย่าโม อำเภอเมืองนครราชสีมา
 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2566 ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมซื้อวัตถุดิบเพื่อไปประกอบพิธีในการไหว้บรรพบุรุษ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้การประกอบอาหารและชองเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ณ ตลาดสด ห้างท้องถิ่น และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการติดตามพฤติกรรมทางการค้า สถานการณ์ราคา การปิดป้ายแสดงราคา ตรวจสอบเครื่องชั่ง การค้ากำไรเกินควรและการกักตุนสินค้าอย่างใกล้ชิด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-6 นครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จึงออกตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าทิศทางราคาเครื่องเซ่นไหว้ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตรุษจีนปีก่อนจากปัจจัยต้นทุนการผลิตที่ยังสูง โดยเฉพาะผักผลไม้บางรายการที่นิยมในช่วงตรุษจีน เช่น กล้วยน้ำว้า 40 -50 บาท จากเดิมราคา 30 – 40 บาท กล้วยหอม 40 – 130 บาท จากเดิมราคา 40 – 80 บาท ส้ม กิโลกรัมละ 50 บาท จากเดิม กิโลกรัมละ 40 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 111-117 บาท/แผง ไก่สดไหว้ ตัวละ 90 บาท เครื่องไหว้ ราคาเริ่มต้น 99 บาท
 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน รวมถึงห้ามมิให้กักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร0 44-25 2126 ทั้งนี้ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ เป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท ส่วนกรณีดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ