อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขยายเวลาปิดการพักแรมบริเวณลานสน ถึง 30 มิ.ย. 66 จริงหรือ?

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขยายเวลาปิดการพักแรมบริเวณลานสน ถึง 30 มิ.ย. 66 จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวพักแรมบริเวณลานสน ถึง 30 มิ.ย. 66 ป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวพักแรมบริเวณลานสน ถึง 30 มิ.ย. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสน ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 10 มกราคม 2566 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ธรรมชาติบางส่วนเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ และขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไฟป่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากรนั้น
 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจึงพิจารณาถึงประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทรัพยากร ธรรมชาติได้ฟื้นตัวจากการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสน ประจำปีตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและน้ำตกภูสอยดาว ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้มาติดต่อราชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 0 – 2561 – 0777

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม