วันนี้ ธกส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 - ประกันรายได้เกษตรกร 65/66

วันนี้ ธกส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 - ประกันรายได้เกษตรกร 65/66

เช็คด่วน ตรวจสอบ ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท และ เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกวันนี้ 11 มกราคม 2566

กรณี เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท และ เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 ตรวจสอบ ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 78 ล้านบาท มีเกษตรกรรับประโยชน์ 13,566 ครัวเรือน ในวันนี้ 11 ม.ค. 2566

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประกอบไปด้วย

- โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท) เป็นเงินกว่า 53,620.83 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4.65 ล้านครัวเรือน

- โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1-12 เป็นจำนวนเงินกว่า 7,803.56ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 2.72 ล้านครัวเรือน 
 

วันนี้ ธ.ก.ส.ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร

ผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรอีกกว่า 13,566 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 78.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ครั้งที่ 6 เป็นเงินกว่า 71.38 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 10,103 ครัวเรือน
  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 13 และงวดที่ 1-12 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 7.18 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 3,463 ครัวเรือน 

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555