สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต จี้ ทบทวนกฎเกณฑ์ชาวต่างชาติเข้าไทย

สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต จี้ ทบทวนกฎเกณฑ์ชาวต่างชาติเข้าไทย

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่อนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ ททท. อ้างได้รับข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยวหลายประเทศ ระบุถึงผลกระทบจากการออกมาตรการเข้าประเทศของต่างชาติในระยะเวลาที่กระชั้นชิดทำให้เตรียมตัวไม่ทัน

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 คือ ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม, หากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผลตรวจ RT- PCR เป็นลบก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโรคโควิด-19 ด้วย, แนะนำให้ผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ เช่น สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ/ขนส่งสาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ,หากมีอาการทางเดินหายใจให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และหากมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล และแนะนำให้พักในโรงแรม SHA สำหรับผู้ต้องการทำ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศ

จากมาตรการดังกล่าวทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ และนายภูมิกิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ส่งเอกสาร เรื่อง ผลกระทบจากการออกมาตรการของเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงสื่อมวลชน โดยเป็นเอกสารที่นำเรียนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสำเนาเรียนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงวันที่ 7 มกราคม 2566

โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางควบคุมผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รับการติดต่อและประสานงานจากผู้ประกอบการนำเที่ยวในหลายประเทศ ซึ่งทุกบริษัทได้แสดงความเป็นกังวลอย่างสูงสุดต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการทั้งการควบคุมการระบาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนำส่งให้รัฐบาลใช้ในการประกอบการพิจารณา อาทิ บริษัทนำเที่ยวประเทศอังกฤษ ระบุว่าประกาศฉบับนี้ทำฉุกเฉินเกินไป ควรมีระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ได้ออกเดินทางเพื่อไปขึ้นเครื่องและอาจไม่ได้นำใบรับรองการฉีดวัคซีนมา จึงจะทำให้โดนปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ มีความกังวลว่ามีลูกค้าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเดินทางได้ และเอเย่นต์ต้องทำการคืนเงิน ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย เอเย่นต์พยายามหาจาก website ของรัฐบาลแต่ไม่สามารถหาได้, บริษัทนำเที่ยวประเทศภาคพื้นสแกนดิเนเวียระบุว่า ไม่สามารถแจ้งลูกค้าได้ทันเรื่องการตรวจใบรับรองการฉีดวันซีน เนื่องจากเป็นการประกาศในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันจันทร์ มีลูกค้าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ซื้อแพคเกจทัวร์แล้ว เอเย่นต์ต้องหาทางออกให้ลูกค้าโดยการยกเลิกและคืนเงิน ซึ่งเป็นจะทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ,

บริษัทนำเที่ยวประเทศเยอรมนี บอกว่า เป็นการออกกฎที่ไม่ควรออก เป็นการสร้างปัญหา และลดความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวไทยอย่างมาก ทันทีที่มีข่าวการเปลี่ยนมาตรการการเดินทาง บริษัทได้รับการยกเลิกจากลูกค้าถึงขณะนี้กว่าพัน room nights แล้ว และร้อยละ ๒๐ ของประชากรไม่ได้ฉีดวัคซีน กฎนี้จะทำให้คนกลุ่มนี้เดินทางมาประเทศไทยไม่ได้ มาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยไม่เข้าข่ายที่นักท่องเที่ยวจะขอคืนเงินจากสายการบินได้หากโดนปฏิเสธการเดินทาง ประเด็นนี้ทำให้เกิดปัญหากับเอเย่นต์และลูกค้า จะสร้างความไม่พอใจและกระแสที่ไม่ดีต่อประเทศไทย, บริษัทนำเที่ยวประเทศฝรั่งเศส บอกว่า เอเย่นต์มีความไม่พอใจในการเปลี่ยนกฎเนื่องจากระเบียบนี้ไม่เข้าข่ายการคืนเงินของสายการบิน เอเย่นต์ฝรั่งเศสจะหาทางทำ Force Majeure ในการยกเลิกการเดินทางมาไทยเนื่องมาจาก Thai political instability, บริษัทนำเที่ยวประเทศรัสเซียและ CIS บอกว่า มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนจำนวนหนึ่ง เป็นมาตรการที่สร้างปัญหาต่อการเดินทางเข้าของนักท่องเที่ยว อีกทั้งบริษัทได้มีการขายแพคเกจล่วงหน้าไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ทำสัญญาเช่าเหมาลำเครื่องบินหรือซื้อจำนวนที่นั่งจากสายการบินไว้ล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในลักษณะนี้ เป็นการทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งสร้างความเสียหายและผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก

ผู้ประกอบการต้องการได้รับข้อกำหนดและหลักปฏิบัติที่เป็นเอกสารทางราชการมากกว่าจากชิ้นข่าวจากสื่อมวลชนที่อาจจะสร้างความสับสนและเข้าใจผิดได้ และผู้ประกอบการได้รับแจ้งจากสถานฑูตรัสเซีย ประจำกรุงเทพมหานครว่า ประกาศที่ออกมายังไม่เป็นทางการเพราะไม่สามารถหาเอกสารราชการอ้างอิงได้ เป็นต้น

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีความห่วงใยต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆได้แสดงความไม่พอใจ และนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนกฎการเดินทางในครั้งนี้ ขอความกรุณานายกรัฐมนตรีสั่งการโดยเร็วที่สุดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ.