เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

ธ.ก.ส. เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาโอนเงินไร่ละ 1,000 บาท และประกันรายได้ข้าว อีก 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้ ใครยังไม่ได้ต้องตรวจสอบ

กรณี เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เงินไร่ละ 1,000 บาท และประกันรายได้ข้าว ล่าสุด ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาลแจ้งวันนี้ว่า ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละ 1,000 บาท และประกันรายได้ข้าว อีก 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้(4 ม.ค.66)

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 171.71 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 38,004 ครัวเรือน ในวันที่ 4 มกราคมนี้

 

โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 5 เป็นเงินกว่า 130.53 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 17,284 ครัวเรือน

และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 12 และงวดที่ 1 - 11 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 41.18 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 20,720 ครัวเรือน

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่อง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)  ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 - 11 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2565 จำนวน 2.558 ล้านครัวเรือน

 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 12 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24 - 30 ธ.ค. 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 13,997.01 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,452.29 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,974.52 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,749.90 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา  12,476.50 บาทต่อตัน

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา  ประกันรายได้ข้าว65/66 กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 12 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,002.99 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ  547.71 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 25.48 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 250.10 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 5 ม.ค.2566 และยืนยันว่าไม่มีการหักหนี้แต่อย่างใด ซึ่ง ธ.ก.ส. ส่วนกลางได้กำชับ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ไม่ให้หักเงินเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้ว

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินชดเชยส่วนต่าง

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่งจากการติดตามของ ธ.ก.ส. พบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา - ประกันรายได้ข้าว 3.8 หมื่นครัวเรือน วันนี้

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore