เกิดแผ่นดินไหวกาญจนบุรี ขนาด 2.8 ความลึก 1 กม.

เกิดแผ่นดินไหวกาญจนบุรี ขนาด 2.8 ความลึก 1 กม.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน เกิดแผ่นดินไหวกาญจนบุรี ขนาด 2.8 ความลึก 1 กม. ยังไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน เวลา 20.15 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ความลึก 1  กม. บริเวณ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ยังไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่ และแจ้ง ปภ.กาญจนบุรี ตรวจสอบพื้นที่แล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เกิดแผ่นดินไหวกาญจนบุรี ขนาด 2.8 ความลึก 1 กม.