คณะสงฆ์นครปฐม 509 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

คณะสงฆ์นครปฐม 509 รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจณฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน โดยมี พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม เขต1 ร่วมด้วย และพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ 590 รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้

 

 

ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร และเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ตลอดจนคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

 

โดยในวันนี้(16 ธันวาคม 2565) คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และเดชานุภาพแห่งพระกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมา ส่งผลดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธ หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน ทรงมีพระเกษมสำราญ ลุถึงวรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

 

ข่าวภาพโดย ปนิทัศน์/ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม