ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 ยื่นเรื่องเปลี่ยน รพ. ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 ยื่นเรื่องเปลี่ยน รพ. ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยน รพ.ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ประกันตน ม.33 และ 39 สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยน รพ.ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.65 – 31 มี.ค.66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 4 ช่องทางคือ

1.ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

2.เว็บไซต์ www.sso.go.th

3.Application SSO Connect

4.Line official SSO โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม)
 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์