เช็ก ปิดจราจร "ถนนพระราม 2" กฟผ.ตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 7-13 ธ.ค.นี้

เช็ก ปิดจราจร "ถนนพระราม 2" กฟผ.ตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 7-13 ธ.ค.นี้

ตรวจสอบเช็ก ปิดจราจร "ถนนพระราม 2" กฟผ.ตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 7-13 ธ.ค.นี้

กรณี ปิดการจราจรถนนพระรามที่ 2 เพื่อตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พาดผ่านบริเวณท่าข้ามหรือการเคหะธนบุรี

ดังนั้น กฟผ. จะทำการยกระดับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230,000 โวลต์ ให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมาและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 ในเขตท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2565 ทำให้ต้องปิดช่องทางการจราจรถนนพระรามที่ 2 ระหว่างซอย 60 - 60/1 ดังนี้

  • คืนวันที่ 7, 9, 11 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ปิดช่องทางการจราจรหลักขาเข้า กทม. ทุกช่องทาง โดยรถขาเข้าให้ใช้ช่องทางคู่ขนาน
  • วันที่ 8, 10, 12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 18.00 น. ปิดช่องทางจราจรหลักขาเข้า กทม. ช่องทางขวาสุด 1 ช่องทาง
  • วันที่ 9, 11, 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 18.00 น. ปิดช่องทางจราจรหลักขาเข้าช่องทางขวาสุด 1 ช่องทาง และขาออกช่องทางขวาสุด 1 ช่องทาง

เช็ก ปิดจราจร "ถนนพระราม 2" กฟผ.ตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 7-13 ธ.ค.นี้
ที่มาข้อมูล : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย