ทำอย่างไร? เมื่อถูกบุคคลอื่นใช้รูปแอบอ้างบนเฟซบุ๊ก

ทำอย่างไร? เมื่อถูกบุคคลอื่นใช้รูปแอบอ้างบนเฟซบุ๊ก

การนำรูปของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทำอย่างไร เมื่อถูกบุคคลอื่นใช้รูปแอบอ้างบนเฟซบุ๊ก

การนำรูปของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือการนำไปสวมรอยเป็นบุคคลอื่น เพื่อหลอกลวงบุคคลที่สามอีกทอดหนึ่ง ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หากถูกบุคคลอื่นนำรูปไปแอบอ้างในเฟซบุ๊ก จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

2. รายงานไปยังเฟซบุ๊กว่ามีผู้แอบอ้างใช้รูปเรา

3. กด “ส่งรายงาน” โดยให้เลือกไปที่ “รายงานบัญชีผู้ใช้ของ…(ชื่อของเฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นเรา), แล้วคลิก “ยืนยัน”

4. เลือกหัวข้อ “ไทม์ไลน์นี้แอบอ้างว่าเป็นฉันหรือบุคคลที่ฉันรู้จัก” และเลือกที่หัวข้อ “แอบอ้างว่าเป็นฉัน” แล้วเลือก “ดำเนินการต่อ”

ทำอย่างไร? เมื่อถูกบุคคลอื่นใช้รูปแอบอ้างบนเฟซบุ๊ก

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (มาตรา 16)

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์