DSI มั่นใจ "คดีรังเย็น" หลักฐานแน่น ชี้ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ

DSI มั่นใจ "คดีรังเย็น" หลักฐานแน่น ชี้ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ

อธิบดี DSI ยัน "คดีรังเย็นรีสอร์ทรุกป่าภูเรือ จ.เลย" ยังมีสำนวนที่มีผู้ต้องหาคนสำคัญที่สั่งฟ้อง และถูกออกหมายจับแล้ว แยกคนละสำนวนคดีที่ อสส. สั่งไม่ฟ้อง 4 ผู้ต้องหา

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ เปิดเผยว่า รับทราบความเห็นของอัยการสูงสุด สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดีรุกป่าภูเรือ จ.เลย ตามที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือถึงอธิบดี DSI เมื่อประมาณเดือนส.ค.2565 เรื่อง แจ้งคำสั่งเด็ดขาดอัยการสูงสุด ไม่ฟ้อง บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 ,  พิไลจิตร เริงพิทยา ผู้ต้องหาที่ 2 ,  นิจพร จรณะจิตต์ ผู้ต้องหาที่ 3 และ อรเอม เทิดประวัติ ผู้ต้องหาที่ 4 ในความผิดฐานร่วมกันก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ และร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่าในที่ดินของรัฐมีเนื้อที่เกิน 50 ไร่ หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นการทำอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 มาตรา 54 , 72 ตรี วรรคสอง พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2518 มาตรา 22 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522 มาตรา 7 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 , 108 ทวิวรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ DSI กอ.รมน.ภาค 4 ฝ่ายปกครองอ.ภูเรือ จ.เลย บูรณาการ เข้าตรวจสอบ และตรวจยึดบริเวณสวนเกษตรภูเรือวโนทยานตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นป่าท้องที่บ้านร่องจิก หมู่ที่ 6 บ้านนาขาป้อม หมูที่ 9 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และบ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกงาม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกี่ยวกันพันจำนวน 6,229 ไร่ โดยมีบริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ครอบครอง 
 

โดยพื้นที่ดังกล่าวเคยมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มาก่อนจำนวน 147 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 6,229 ไร่ จึงได้ทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

เมื่อปี 2563 DSI มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหากับพวก ตามฐานความผิด และได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระทั่งต่อมา อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุด เมื่อปี2565

DSI มั่นใจ "คดีรังเย็น" หลักฐานแน่น ชี้ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ

DSI ได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาคนสำคัญ และมีการออกหมายจับ

อธิบดี DSI ยืนยันว่า คดีนี้มี 2 สำนวน โดยสำนวนแรก อสส.สั่งไม่ฟ้อง คดีจึงถึงที่สุด แต่ยังเหลือสำนวนคดีอีกหนึ่งคดี ซึ่ง DSI ได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาคนสำคัญไปแล้วและมีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งสำนวนให้ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

ด้าน รองอธิบดี DSI ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล เปิดเผย "สำนักข่าวเนชั่น" ว่า สำนวนคดีที่สองมีการสั่งฟ้องตั้งแต่สมัย รองอธิบดี DSI พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน สรุปสำนวนฯ มีความเห็นควรสั่งฟ้อง และออกหมายจับผู้ต้องหา โดยสำนวนฯ อยู่ระหว่างเลขานุการคณะพนักงานสอบสวน ถ่ายสำเนาฯ ก่อนส่งอัยการคดีพิเศษ

DSI บูรณาการหลายหน่วยงาน ตรวจสอบรังเย็นรีสอร์ทบุกรุกป่า

4 กันยายน 2561 สืบเนื่องจาก กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในความผิด ร่วมกันบุกรุกป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 6,000 กว่าไร่ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 56/2561 จากนั้นจึงได้ประสานขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 15/2561 จากสถานีตำรวจภูธรโคกงาม มาเป็นพยานหลักฐานในคดีพิเศษนี้

DSI มั่นใจ "คดีรังเย็น" หลักฐานแน่น ชี้ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ
 

จากการสอบสวนพบว่า พื้นที่เกิดเหตุเคยมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) จำนวน 147 แปลง รวมเนื้อที่ 6,229 ไร่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความเห็นสั่งฟ้องและทราบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการหลบหนี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ยึดถือครอบครองที่ดิน ในความผิดบุกรุกป่าแต่อย่างใด ต่อมา กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก. ดังกล่าวทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่า เป็นการออก น.ส.3 ก. โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานในการออก

นอกจากนี้ ยังได้มีการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 9516 ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของรังเย็นรีสอร์ท หมู่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และปัจจุบัน กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 2462/2561 เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2561 จึงทำให้พื้นที่บริเวณรังเย็นรีสอร์ท เป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกรมป่าไม้ บินถ่ายภาพทางอากาศในบริเวณพื้นที่เกิดเหต พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ มีการเข้าครอบครองทำประโยชน์ มีสิ่งปลูกสร้าง มีพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ต้นแมคคาดาเมียร์ ต้นยูคาลิปตัส ผลไม้อื่นๆ มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ถนน ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เข้าไปถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าพื้นที่ที่อยู่นอก น.ส.3 ก. มีร่องรอยการถูกบุกรุกเพิ่มเติมอีกด้ว

DSI มั่นใจ "คดีรังเย็น" หลักฐานแน่น ชี้ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง , รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล  ได้ร่วมกับหน.ชป.ศปบ.4 กอ.รมน. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ , ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ชีวะภาพ ชีวะธรรม , กรมป่าไม้, กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดินและทหารในพื้นที่ ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และสอบสวนพยานบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง เพื่อประกอบการสอบสวนในคดี

ทั้งนี้ “การทวงคืนผืนป่า” ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล, กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำทรัพย์สินซึ่งเป็นของแผ่นดิน ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศ

DSI มั่นใจ "คดีรังเย็น" หลักฐานแน่น ชี้ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ