ประกันสังคม-รพ.จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจ-หลอดเลือด ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสังคม-รพ.จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจ-หลอดเลือด ไม่ต้องสำรองจ่าย

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ประกันสังคมร่วมกับรพ.จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่ต้องสำรองจ่าย เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกันสังคมร่วมกับรพ.จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่ต้องสำรองจ่าย  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 
 

สำนักงานประกันสังคมร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาในโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โดยทำ 7 หัตถการ ประกอบด้วย

  1. การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
  2. การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (CAG+PCI) 
  3. การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS with RFCA)
  4. การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS with Carto)
  5. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร Permanent Pace Maker
  6. การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร (AICD)
  7. การใส่เครื่องสมานฉันทร์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว CRTP (D) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Hotline : 06 4205 3970  CRA Contact Center : 1118  

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน