บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565 เตรียมโอนเงินเข้างวดแรก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565 เตรียมโอนเงินเข้างวดแรก

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนธันวาคม 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯในวันพรุ่งนี้ (1 ธ.ค.2565) งวดแรก

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนธันวาคม 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯในวันพรุ่งนี้ (1 ธ.ค.2565) งวดแรก อย่างไรก็ตามสำหรับงวดแรกของเดือนนั้น ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งในวันที่ 1 ธ.ค.2565 จะมีการโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 ธ.ค.2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค.2565) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ส่วนงวดที่ 2 และ 3 กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรฯ ในช่วงวันที่ 18 และ 22 ธ.ค.2565 ซึ่งงวดนี้จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ ประกอบด้วย

เงินคืนค่าไฟฟ้า

  • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

  • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ส่วนงวดสุดท้ายของเดือน (22 ธ.ค.2565) จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565 เตรียมโอนเงินเข้างวดแรก