แห่งเดียวในไทย! ชมพระอาทิตย์ตกดินแม่น้ำโขง ที่บ้านหาดบ้าย

บ้านหาดบ้าย เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยลื้อ ชมพระอาทิตย์ตกดินแม่น้ำโขง แห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 ที่บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นอีกหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยลื้อ ที่นักท่องเที่ยวเริ่มหันมาให้ความสนใจและกำลังเป็นที่นิยม ซึ่งไฮไลท์ของบ้านหาดบ้าย นอกจากผ้าทอไทยลื้อมีชื่อเสียง ก็คือการชมพระอาทิตย์ตกดินวิวแม่น้ำโขง ที่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย เพราะว่าเป็นจุดที่มีภูมิประเทศบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำโขงอยู่ทางทิศตะวันตก แต่แม่น้ำโขงจุดอื่นๆ ในประเทศไทยจะอยู่ที่ทิศตะวันออก ทำให้ที่นี่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามคู่กับแม่น้ำโขง และทิวเขาฝั่ง สปป.ลาวไปพร้อมกัน