ปภ.เผยน้ำท่วม 2 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

ปภ.เผยน้ำท่วม 2 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่

โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 65 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ528,063 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย สถานการณ์ปัจจุบัน วันนี้ (28 พ.ย.65) เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 247 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 26 พ.ย.65 ทำให้น้ำในคลองอิปันล้นตลิ่ง เข้าท่วมในพื้นที่ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชน ยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT