เช็กด่วน ธกส. โอนวันนี้ทีเดียว 6 งวด เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65

เช็กด่วน ธกส. โอนวันนี้ทีเดียว 6 งวด เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65

ได้เงินกันหรือยัง เช็กด่วน ธกส. โอนวันนี้ทีเดียว 6 งวด เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65

วันนี้ดีเดย์นัดจ่าย เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท

รายละเอียด เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65 ดังนี้ 

งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565 
งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15 - 21 ตุลาคม 2565 
งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 - 28 ตุลาคม 2565 
งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 
งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 - 11 พฤศจิกายน 2565 
งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 - 18 พฤศจิกายน 2565 
ทั้ง 6 งวด โอนพร้อมกันทั่วประเทศ  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 

สำหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

เช็กส่วนต่างราคาข้าวทั้ง 6 งวด

 

การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

สามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของธนาคาร ธกส. หรือเว็บบไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับที่ให้มีการรวจสอบในการโอนเงิน

 

ตรวจสอบประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็กด่วน ธกส. โอนวันนี้ทีเดียว 6 งวด เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

เช็กด่วน ธกส. โอนวันนี้ทีเดียว 6 งวด เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore 

 

 

cr. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ และ กรมการค้าภายใน