"ก.เกษตรฯ" เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม พื้นที่เกษตรเสียหายใน 65 จังหวัด

"ก.เกษตรฯ" เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม พื้นที่เกษตรเสียหายใน 65 จังหวัด

ก.เกษตรฯ สั่งการ "กรมส่งเสริมการเกษตร" เร่งสำรวจพื้นเกษตรเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อจ่ายเงินฟื้นฟู เยียวยา เผยปัจจุบันพบพื้นที่เสียหายแล้วกว่า 5.5 ล้านไร่ ใน 65 จังหวัด

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งสำรวจพื้นที่เกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติ  เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยา ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยมีอัตราการช่วยเหลือ ดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ , พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ,ไม้ผลไม้ยืนต้น และ อื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่  โดยไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดอย่างถูกวิธี

โดยเกษตรกร ที่จะได้รับการเยียวยา ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร แล ะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเกิดภัย และต้องมีพื้นที่เสียหายจริง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้จากรายงานผลการสำรวจ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565) พบว่า มีจำนวน เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ 668,250 ราย ในพื้นที่ 65 จังหวัด  คิดเป็นพื้นที่ การเกษตร เสียหายกว่า 5,595,011.75 ไร่

แบ่งเป็น ข้าว 3,683,924.50 ไร่ , พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ , ไม้ผลไม้ยืนต้น และ อื่นๆ 92,843.75 ไร่  ในจำนวนี้ได้ให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นไปแล้ว 30 จังหวัด ด้วยงบประมาณท้องถิ่น อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ แม่ฮ่องสอน ส่วนจังหวัดอื่นๆ กรมส่งเสริมการเกษตร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด