เช็กด่วน ธกส. จังหวัด นัดโอน 24-27 พ.ย. ประกันรายได้ข้าว-เงินไร่ละ1000

อ้าว ๆ รีบเช็กด่วน ธกส. แต่ละจังหวัด นัดโอนไม่เหมือนกันช่วง 24-27 พ.ย. เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ตรวจสอบด่วน เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท เช็กด่วน ธกส. แต่ละจังหวัด นัดโอนไม่เหมือนกันช่วงวันที่ 24-25-26-27 พ.ย. 2565 รวม 4 วันของการโอนงวดแรก

นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลังจาก ครม.ได้มีการอนุมัติมติอนุมัติโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรไทย ข้าวไทย ปี 2565/66 ในแผนการโอนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ให้กับเกษตรกร 162,654 ราย รวม จำนวนเงิน 1,933,848,340 บาท

เช็กด่วน ธกส. จังหวัด นัดโอน 24-27 พ.ย. ประกันรายได้ข้าว-เงินไร่ละ1000

 

การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

สามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของธนาคาร ธกส. หรือเว็บบไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับที่ให้มีการรวจสอบในการโอนเงิน


ถ้าหากมีลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จะมีการแจ้งเตือนขึ้นสามารถเช็คยอดได้เลย ไม่จำเป็นต้องมาธนาคาร

 

ตรวจสอบประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ดังนี้ 

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็กด่วน ธกส. จังหวัด นัดโอน 24-27 พ.ย. ประกันรายได้ข้าว-เงินไร่ละ1000

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

  • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
  • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
  • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

เช็กด่วน ธกส. จังหวัด นัดโอน 24-27 พ.ย. ประกันรายได้ข้าว-เงินไร่ละ1000

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore 

เกษตรกรต้องการถอนเงินเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด สามารถใช้ได้ทุกธนาคารในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม แต่ในในการช่วยเหลือ ซึ่งในภาพรวมของงบพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรไทยก็จะโอนรวดเดียว

ส่วนของประกันรายได้ข้าวต้องไปดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงไหนก็จะโอนให้ตาม ช่วงระยะเวลาโอน แต่ในส่วนของประกันรายได้ ต้องไปดูแผนการผลิตว่าตนเองเก็บเกี่ยวในช่วงไหน ก็จะโอนไปช่วงนั้น ถ้าหากราคาต่ำกว่า เพระว่าในตอนนี้รัฐบาลประกันไว้ที่ 10,000 บาท

เช็กด่วน ธกส. จังหวัด นัดโอน 24-27 พ.ย. ประกันรายได้ข้าว-เงินไร่ละ1000

ดังนั้นให้ทางพาณิชย์ได้ประกาศราคากลางว่าราคากลางแต่ละสัปดาห์ ว่าเท่าไร ถ้ามีส่วนต่างก็จะมีเงินโอนเข้าเกษตรกรเหมือนเดิม

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วม ถ้าหากเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว ได้มีการทำประกันภัยไว้ให้ โดยธนาคารจะออกค่าเบี้ยประกันภัยให้ โดยเริ่มมีการทยอยโอนให้เกษตรกรให้แล้ว