แจ้งล่าสุด! ปิดเบี่ยงจราจร "ถนนบรมราชชนนี" ทล.338 ช่วงวันที่ 24-30 พ.ย.65

แจ้งล่าสุด! ปิดเบี่ยงจราจร "ถนนบรมราชชนนี" ทล.338 ช่วงวันที่ 24-30 พ.ย.65

"กรมทางหลวง" แจ้งปิดเบี่ยงจราจร "ถนนบรมราชชนนี" ทล.338 ช่วงขาออกกรุงเทพฯ ในวันที่ 24-30 พ.ย.65 เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มสะพานลอย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 "กรมทางหลวง" แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรบนถนนบรมราชชนนี (ทล.338) ในทางหลักด้านซ้ายทางขาออกกรุงเทพมหานคร 1 ช่องจราจรด้านขวา ที่ กม.25+783 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.สาย 7 พื้นที่ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565

 

 

กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดและเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ในทางหลักด้านซ้ายทาง (ขาออกกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 ช่องจราจรด้านขวา ที่ กม.25+783 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.สาย 7

 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มของสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณเกาะกลางบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรในระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565 

 

แจ้งล่าสุด! ปิดเบี่ยงจราจร "ถนนบรมราชชนนี" ทล.338 ช่วงวันที่ 24-30 พ.ย.65

 

 

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวง ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

แจ้งล่าสุด! ปิดเบี่ยงจราจร "ถนนบรมราชชนนี" ทล.338 ช่วงวันที่ 24-30 พ.ย.65