กรมเจ้าท่า เตือน 23-24 พ.ย.65 ระมัดระวังเดินเรือ คลื่นแรงเรือเล็กงดออกฝั่ง

กรมเจ้าท่า เตือน 23-24 พ.ย.65 ระมัดระวังเดินเรือ คลื่นแรงเรือเล็กงดออกฝั่ง

"กรมเจ้าท่า" ประกาศเตือน 23-24 พ.ย.65 ให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือ ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ประกาศ "กรมเจ้าท่า" เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ โดยตามประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 7 (324/2565) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565

 

 

ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมทานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ นั้น

 

 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ กรมเจ้าท่า จึงขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือระมัดระวังการเดินเรือ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่อง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 7 เมตร ห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ สำหรับผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือจากกระแสน้ำที่ไหลแรงในระยะนี้ด้วย

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า

 

กรมเจ้าท่า เตือน 23-24 พ.ย.65 ระมัดระวังเดินเรือ คลื่นแรงเรือเล็กงดออกฝั่ง