22-25 พ.ย. 65 เฝ้าระวัง "ภาคใต้-กลาง-ตะวันออก" ฝนตกหนักถึงหนักมาก

22-25 พ.ย. 65 เฝ้าระวัง "ภาคใต้-กลาง-ตะวันออก" ฝนตกหนักถึงหนักมาก

สสน. รายงาน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ฝนตกหนักถึงหนักมาก ช่วงวันที่ 22-25 พ.ย. 65 เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขังจากฝนตกสะสม

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) รายงานอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวณเข้าสู่อ่าวไทย ช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. 65 ส่งผลให้

ช่วงวันที่ 22-23 พ.ย. 65 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
 

ช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. 65 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักจากแนวลมพัดสอบที่ถูกเหนี่ยวนำจากหย่อยความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนผ่านภาคใต้และลงสู่ทะเลอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี

พร้อมทั้งแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน บริเวณพื้นที่เชิงเขา ขณะที่พื้นที่เมือง เฝ้าระวังน้ำท่วมขังจากฝนตกสะสม

22-25 พ.ย. 65 เฝ้าระวัง "ภาคใต้-กลาง-ตะวันออก" ฝนตกหนักถึงหนักมาก