กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. จริงหรือ?

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กรมสรรพากรรับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมสรรพากรรับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 35 อัตรา ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษีของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 
 

ซึ่งตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้ที่ www.rd.go.t

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department หรือโทร. 1161

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์