ห้ามชุมนุมรอบพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ - 19 ที่พำนักผู้แทนประเทศ ช่วงประชุมเอเปค จริงหรือ?

ห้ามชุมนุมรอบพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ - 19 ที่พำนักผู้แทนประเทศ ช่วงประชุมเอเปค จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า นายกฯ ประกาศห้ามชุมนุมรอบพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ และ 19 สถานที่พำนักผู้แทนประเทศ ในช่วงประชุมเอเปค เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนายกฯ ประกาศห้ามชุมนุมรอบพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ และ 19 สถานที่พำนักผู้แทนประเทศ ในช่วงประชุมเอเปค ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยที่การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงสมควรกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับ องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นสถานที่ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และและมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

นายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศให้สถานที่และถนนบริเวณอาณาโดยรอบสถานที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ให้เป็นสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนน และบริเวณอาณาโดยรอบของสถานที่ตามประกาศ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

1. สถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2. สถานที่พำนักผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ

2.1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ผู้แทน บูรไน

2.2 โรงแรมอนันตรา สยาม ผู้แทน สหรัฐอเมริกา

2.3 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ ผู้แทน สิงคโปร์

2.4 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ ผู้แทน นิวซีแลนด์

2.5 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผู้แทน เปรู

2.6 โรงแรมดิ แอทธินี ผู้แทน ไต้หวันและเวียดนาม

2.7 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ผู้แทน ญี่ปุ่น

2.8 โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ ผู้แทน อินโดนีเซีย

2.9 โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ ผู้แทน ฮ่องกงและกัมพูชา

2.10 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้แทน ชิลีและปาปัวนิวกินี

2.11 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ ผู้แทน แคนาดา

2.12 โรงแรมโซ แบงคอก ผู้แทน ฝรั่งเศส

2.13 โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรีย ผู้แทน มาเลเซีย

2.14 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ผู้แทน ซาอุดิอาราเบีย

2.15 โรงแรมแบงคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค ผู้แทน ฟิลิปปินส์

2.16 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ ผู้แทน ออสเตรเลีย

2.17 โรงแรมบันยันทรี ผู้แทน เม็กซิโก

2.18 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ผู้แทน จีน

2.19 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ หรือโทร. 02 618 2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี