ข่าวจริง! สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้ใช้บริการ "จอดรถฟรี" ช่วงประชุมเอเปค

ข่าวจริง! สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้ใช้บริการ "จอดรถฟรี" ช่วงประชุมเอเปค

ข่าวจริง! "สนามบินสุวรรณภูมิ" เปิดให้ผู้ใช้บริการ "จอดรถฟรี" 15 - 21 พฤศจิกายน นี้ ช่วงประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "สนามบินสุวรรณภูมิ" เปิดให้ผู้ใช้บริการ "จอดรถฟรี" 7 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2565 นี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้ จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (APEC 2022 Thailand) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 7 วัน

 

ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

 

 

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0- 2132- 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mot.go.th/about.html?id=21 หรือโทร 0-2283-3000

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์