ชาวโคราชคึกคัก แห่ชมจันทรุปราคาสีอิฐ คืนวันลอยกระทง

ชาวโคราช แห่ชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวงสีแดงอิฐ” กันอย่างคึกคัก ชวนแต่งชุดไทย ผ้าพื้นเมือง ร่วมลอยกระทงใต้แสงจันทร์ ดูดาวเคล้าเสียงเพลง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาดูปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวงสีแดงอิฐ” กันอย่างคึกคัก ซึ่งเจ้าหน้าที่หอดูดาวฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แต่งชุดไทย / ผ้าพื้นเมืองมาร่วมลอยกระทงใต้แสงจันทร์ ดูดาวเคล้าเสียงเพลงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บริเวณพื้นสนามโดยรอบอาคารโดมเปลือกหอย ซึ่งประเทศไทยจะเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาคืนเดือนเพ็ญวันลอยกระทงปีนี้ เมื่อดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ในเวลาประมาณ 17.44 น. จะเป็นช่วงคราสเต็มดวงพอดี
 

โดยจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงเวลา 18.41 น. รวมระยะเวลานาน 57 นาที หลังจากนั้น จะเริ่มเห็นดวงจันทร์ปรากฏเว้าแหว่งบางส่วนและค่อยๆ ออกจากเงามืดของโลก จนสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบบางส่วนในเวลา 19.49 น. จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวที่สังเกตได้ยาก เนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลก ในเวลา 20.56 น. จึงถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ และตลอดระยะเวลาที่เกิดปรากฎการณ์ฯ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะทำการปิดไฟทั้งหมดเพื่อไม่ให้แสงรบกวนการดูจันทรุปราคาในครั้งนี้
 

ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมชม “จันทรุปราคาเต็มดวงคืนวันลอยกระทง” ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย ใน 4 จุดหลัก คือที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ , หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ,จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น.