ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 1 พายุโซนร้อนกำลังแรง "นัลแก"

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 1 พายุโซนร้อนกำลังแรง "นัลแก"

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 1 พายุโซนร้อนกำลังแรง "นัลแก" ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (30 ต.ค. 65) พายุโซนร้อนกำลังแรง “นัลแก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.4 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในช่วงวันที่ 2 - 3 พ.ย. 65 นี้ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 2 – 5 พ.ย. 65 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 
 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. 

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. 


(ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ 
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 1 พายุโซนร้อนกำลังแรง "นัลแก"